เข้าร่วมและสัมผัสกิจกรรมงานศิลปะและหัตถกรรม

เมืองแห่งงานฝีมือและศิลปะพื้นบ้าน

UNESCO แต่งตั้งให้เมือง Kanazawa ให้เป็นหนึ่งในประเทศเครือข่าย Creative Cities Network ในเดือนมิถุนายนปี 2009 UNESCO สร้างเครือข่ายนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เครือข่ายนี้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ เมืองแห่งงานฝีมือ ศิลปะพื้นบ้าน การออกแบบ ภาพยนตร์ การทำอาหาร วรรณกรรม ดนตรี และศิลปะด้านสื่อ เมือง Kanazawa ได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ในกลุ่มของงานฝีมือ และศิลปะพื้นบ้าน

การท่องเที่ยวดูงานหัตถกรรม

เทคนิคการทำหัตถกรรมแบบดั้งเดิมได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศักดินาและมีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เฟื่องฟูในคานาซาวะ. การท่องเที่ยวดูงานถหัตถกรรมฝีมือในเมืองนั้นได้รวมถึงการเยี่ยมชมการฝึกอบรมการทำหัตถกรรมแบบดั้งเดิมและการทำงานหัตถกรรมด้วยฝีมือของคุณเอง ในระหว่างที่คุณอยู่ที่คานาซาวะ เราขอแนะนำให้คุณสัมผัสงานศิลปะและงานฝีมือแบบดั้งเดิมของที่นี่.