สิ่งที่ควรทำ

งานประจำฤดูกาล

เข้าร่วมและสัมผัสกิจกรรมงานศิลปะและหัตถกรรม

Creating Culture Kanazawa Japan Experience Program

ตัวอย่างกำหนดการเดินทาง