Takayama

  • บ้านโบราณ
  • เทศกาล Takayama ประจำฤดูใบไม้ผลิ
  • ค่ายพักแรม Takayama
  • บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง Oku-Hida
  • Shin-hotaka Ropeway กับใบไม้เปลี่ยนสี
  • เนื้อ Hida
  • เนินเขา Goshikigahara
  • เครื่องเขิน Hida
  • หมู่บ้าน Hida
  • อาหารย่างกับเต้าเจี้ยวและต้นหอมบนใบแมกโนเลีย

สภาพภูมิประเทศ

เขต Hida ตั้งอยู่ในจังหวัด Gifu ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศญี่ปุ่น สภาพโดยรวมมีหุบเขาแคบชันทอดเป็นแนวยาว และมีหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง Takayama เป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นอาณาบริเวณกว้างที่สุดในเขต Hida อีกทั้งสภาพอากาศในฤดูหนาวที่อุณหภูมิตอนกลางวันกับตอนกลางคืนมีความแตกต่างค่อนข้างมากก็เป็นลักษณะเด่น ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนักและอากาศหนาวจัดที่อุณหภูมิต่ำสุดติดลบ 15 องศา ส่วนฤดูร้อนในตอนกลางวันจะสว่างสดใส และแดดค่อนข้างแรง แต่เนื่องจากความชื้นต่ำจึงทำให้รู้สึกสดชื่น ส่วนตอนกลางคืนก็จะเย็นสบาย สามารถนอนได้โดยไม่ต้องห่มผ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังถูกล้อมรอบด้วยภูเขามากมายเป็นระยะทางกว่า 3,000 เมตร ซึ่งไม่ว่าที่ไหนๆ ก็สามารถพบเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและสดใสได้

ประวัติศาสตร์และการก่อตั้ง

ในปี 1585 Kanamori Nagachika ได้จัดการเขต Hida ให้อยู่ในความสงบสุข และได้พยายามฟื้นฟูให้เป็นเมืองแห่งปราสาทที่มีวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น สมัย Kanamori มีอำนาจต่อเนื่องกันยาวนานถึง 6 รุ่น หรือเป็นกว่า 107 ปี เมื่อยุค Kanamori หมดอำนาจลง เขต Hida ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของโชกุน Tokugawa และปี 1695 เขต Takayama ก็ถูกทำลายลงและในปัจจุบันได้กลายเป็นสวนปราสาทที่แสดงถึงเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นร่องรอยปราสาทของ Takayama จากนั้นในสมัยเอโดะที่ถูกปกครองโดยโชกุน Tokugawa นั้น Takayama เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งถึงแม้จะผ่านมาเป็นเวลาหลายร้อยปีวัฒนธรรมเหล่านั้นก็ยังคงหลงเหลืออย่างชัดเจนมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะเด่น Hida-Takayama

เป็นเมืองแห่งปราสาทที่บ้านเมืองยังคงมีภาพของสะท้อนของประวัติศาสตร์เก่าแก่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่มีโครงหน้าต่างขัดกันเป็นตาราง วัดที่มีประวัติศาสตร์เกาแก่ หมู่บ้าน Hida ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบริเวณหุบเขาที่ถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของ Hida ที่อยู่ในกลุ่มเกษตรกรของ Gassyou-zukuri ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวของเมืองก็ว่าได้ นอกจากนี้เทศกาล Takayama ที่ถูกจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูไม่ใบ้ร่วงก็เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสามของเทศกาลที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ (อีก 2 เทศกาล ได้แก่ เทศกาล Gion ของ Kyoto เทศกาล Chichibuyo ของจังหวัด Saitama) ร้านแผงลอยที่ดึงเอาศิลปะขนานแท้ของ Hida มาใช้ ทำให้ Takayama กลายเป็นเมืองที่มีความคึกครื้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้าได้มาเยือน Takayama จะสามารถเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมไปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าได้ในคราวเดียวกัน

อุตสาหกรรมหลักและสินค้า พื้นที่ของ Hida

นั้นถูกเรียกว่าเป็นสมบัติทางศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและเทคนิคการผลิต ความสามารถและความชำนาญในด้านนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ชาว Hida มีมาตั้งแต่กำเนิดเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้ศิลปหัตถกรรมจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันมีที่มาจากศิลปะดั้งเดิมขนานแท้ของ Hida ศิลปหัตถกรรมที่ว่านี้มีทั้ง สินค้าที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบซึ่งมีหลากหลายประเภท เครื่องเขิน ของประดับตกแต่ง ไปจนถึงงานสานมือของเกษตรกรในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นสีสันที่สร้างความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวในฐานะของฝากจากท้องถิ่น

การนำเสนอของรัฐบาลท้องถิ่น

หลายปีมานี้ได้มีการสร้างคำขวัญว่า “เมืองที่อยู่แล้วดี เมืองที่มาแล้วดี” ขึ้น ได้มีการพัฒนาให้เป็นเมืองไร้สิ่งกีดขวางโดยมีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเก่าแก่แห่งนี้ นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมายังมีการทำป้ายเชิญชวน การใส่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การแจกใบปลิวให้กับชาวต่างประเทศเพื่อให้ทราบว่าไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและอุ่นใจกับเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีที่สืบ