Shirakawa-go

  • ทิวทัศน์ของหมู่บ้าน Gassyo-zukuri ในฤดูร้อน
  • Gassyo-zukuri ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะแรกของฤดูหนาว
  • บ่ออาบน้ำพุร้อน Ojirakawa
  • บ้าน Kanda กับซากุระ
  • น้ำตก Shiramizu ในฤดูใบไม้ผลิ
  • บ้าน wada กับหิมะที่ยังหลงเหลืออยู่ในฤดูใบไม้ผลิ
  • ความเขียวชอุ่มของป่าบีช (Beech) ในสวนสาธารณะแห่งชาติ
  • หมู่บ้าน Gassyo-zukuri ที่สามรถมองเห็นได้จากช่องว่าง
  • ดอก Mizubasho ที่บึง Okubo
  • บ้าน Wada กับรวงข้าวเขียวชอุ่มในฤดูร้อน

สภาพภูมิประเทศ

หมู่บ้าน Shirakawa ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด Gifu มีหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้านตั้งอยู่ตลอดแนวแม่น้ำ Shougawa และแนวทางหลวง พื้นที่ 95% (35,655ha) คือป่าเขาและเพียง 0.5% เท่านั้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ประวัติศาสตร์และการก่อตั้ง

หมู่บ้าน Shirakawa-go Gassyo-zukuri เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมกดกโลก ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1919 และเป็นบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 350 ปี

ลักษณะเด่น

หมู่บ้าน Gassyo-zukuri ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมกดกโลกเช่นเดียวกันกับสวนสาธารณะแห่งชาติ Hakusan ที่เป็นป่าดิบชื้นเต็มไปด้วยต้นบีช (Beech) นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายทั้งบ่อน้ำร้อนที่แม่น้ำ Ojirakawa หรือน้ำพุร้อน Hirase

อุตสาหกรรมหลักและสินค้า

หลังจากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเพื่อเที่ยวชมหมู่บ้าน ชาวเมืองส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่การใช้วัตถุดิบที่หาได้จากภูเขาและในพื้นที่มาผลิตเป็นขนมญี่ปุ่นที่กลายเป็นสินค้าเฉพาะประจำท้องถิ่นที่ถูกกล่าวขานมาตั้งแต่สมัยโบราณ

การนำเสนอของรัฐบาลท้องถิ่น

เนื่องจากเดิมหมู่บ้าน Shirakawa ไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน และสภาพถนนก็ไม่ค่อยสะดวกสบาย แต่เมื่อปี 2008 ได้มีการพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างก้าวกระโดดโดยเปิดการเชื่อมต่อผ่านเส้นทาง Tokai-Hokuriku จากเมือง Takayama มีรถประจำทางวิ่งมากถึง 9 เที่ยวต่อวัน และมีไปถึง Kanazawa มากถึง 3 เที่ยว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วถือว่าการคมนาคมได้ถูกพัฒนาให้มีความสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมาก