Gokayama

  • ความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่หมู่บ้าน Suganuma Gassyo-zukuri
  • Kokiriko ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเก่าแก่ของญี่ปุ่น
  • หมู่บ้าน Ainokura Gassyo-zukuri ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
  • เงาของหมู่บ้าน Gassyo-zukuri ที่สะท้อนในทุ่งนา
  • ห้องใต้หลังคาของ หรือที่เรียกว่า "Ama" ใน Gassyo-zukuri
  • Houonko อาหารดั้งเดิมที่ถือเป็นอาหารเพื่อไว้สำหรับการต้อนรับของเมือง Gokayama ที่มาจากความศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างแก่กล้า
  • การแสดงร่ายร่ำพื้นบ้าน Mugiyabushi เพื่อระลึกถึงวีรบุรุษตระกูลไทระในตำนาน
  • เต้าหู้ Gokayama ที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อแน่น ไม่แตกแม้มัดด้วยเชือก
  • กระดาษญี่ปุ่น Gokayama ที่เป็นอุตสาหกรรมศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของประเทศ
  • หัวผักกาดแดง ผลผลิตสำคัญของ Gokayama ที่ถือว่าเป็นรสชาติของฤดูใบไม้ร่วง

สภาพภูมิประเทศ

เมือง Nanto เป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับทิศตะวันออกของเมือง Kanazawa พื้นที่ 80% เป็นป่าไม้ซึ่งรวมถึงสวนสาธารณะแห่งชาติ Hakusan ด้วย อีกทั้งนี้ยังมีแม่น้ำ Shogawa และ Oyabegawa ไหลผ่านตัวเมือง และยังถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูหนาวก็จะหนาวเย็นและจะมีปริมาณน้ำฝนและหิมะจำนวนมาก บริเวณภูเขาจะมีหิมะสูงเกิน 3 เมตร นอกจากนี้บริเวณที่ราบก็สามารถเห็นบรรยากาศความสวยงามของบ้านเกษตรกรที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ นาข้าวกระจายอยู่เป็นวงกว้าง

ประวัติศาสตร์และการก่อตั้ง

มีการค้นพบซากปรักหักพังสถานที่ราชการเมื่อ 1,200 ปีก่อนหน้านี้ จึงทำให้ทราบว่ามีผู้คนใช้ชีวิตในแถบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ และประมาณ 600 ปีก่อนหน้านี้ได้เริ่มสร้างเป็นเมืองทางการค้าและเป็นประตูเมืองของแต่ละเขตในเมือง อีกทั้งบริเวณที่ราบก็มีการพัฒนานาข้าวใหม่ ๆ ภายใต้การจัดการของอาณาเขต Kaga นอกจากนี้บริเวณภูเขาของ Gokayama ยังมีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะตัวพื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคือบ้านที่มีห้องใต้หลังคา เรียกว่า Gassyo-zukuri

ลักษณะเด่น

สามารถเพลิดเพลินกับเมือง Nanto ได้ในหลายมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน Gassyo-zukuri ของ Gokayama ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และยังมีวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นกัน อีกทั้งยังมีความสวยงามของธรรมชาติ งานเทศกาลดั้งเดิม ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ถูกจัดแสดงตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล รวมไปถึงความสนุกในการเล่นสกีและบ่อน้ำร้อนในแต่ละ นอกจากนี้ในเมืองยังมีถนนเส้น Toukai-Hokuriku ที่ตัดผ่าน Kanazawa Takayama และ Nagoya อีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นเมืองมีการพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย

อุตสาหกรรมหลักและสินค้าพิเศษ

ประติมากรรมแกะสลัก หรือที่เรียกว่า Inami ที่เป็นศิลปะดั้งเดิมของประเทศ กระดาษญี่ปุ่นของ Gokayama ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของJohana ที่ถูกกล่าวขนานมาตั้งแต่สมัยโบราณ หรืออุตสาหกรรมการผลิตไม้เบสบอลจากไม้แท้ๆ ให้กับนักกีฬาเบสบอลที่เป็นที่รัก และยังอุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว มัน Satoimo และหัวผักกาดแดง เป็นต้น นอกจากนี้ในไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการสร้างแอนนิเมชั่นผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการผลิตหุ่นยนต์ของคนในยุคถัดไป ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองว่าจะกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่

การนำเสนอของรัฐบาลท้องถิ่น

เมือง Nanto เป็นเมืองที่มีความสงบ ไม่ว่าจะเป็น Gokayama หรือทัศนียภาพของไร่นาที่มีบรรยากาศปลอดโปร่งจนได้กลายเป็นเมืองตัวแทนของญี่ปุ่นในฐานะเมืองสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน การให้ความสำคัญและดูแลรักษาทิวทัศน์ และการที่ผู้คนในพื้นที่ให้ความใส่ใจกับแขกที่มาเยือน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกประทับใจที่ได้มาเยือนและอยากจะกลับมาอีกครั้ง