การเดินทางจากคานาซาวะ

Gokayama

สภาพภูมิประเทศ เมือง Nanto เป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับทิศตะวันออกของเมือง Kanazawa พื้นที่ 80% เป็นป่าไม้ซึ่งรวมถึงสวนสาธารณะแห่งชาติ Hakusan ด้วย อีกทั้งนี้ยังมีแม่น้ำ Shogawa และ Oyabegawa ไหลผ่านตัวเมือง และยังถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูหนาวก็จะหนาวเย็นและจะมีปริมาณน้ำฝนและหิมะจำนวนมาก บริเวณภูเขาจะมีหิมะสูงเกิน 3...

Shirakawa-go

สภาพภูมิประเทศ หมู่บ้าน Shirakawa ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด Gifu มีหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้านตั้งอยู่ตลอดแนวแม่น้ำ Shougawa และแนวทางหลวง พื้นที่ 95% (35,655ha) คือป่าเขาและเพียง 0.5% เท่านั้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประวัติศาสตร์และการก่อตั้ง หมู่บ้าน Shirakawa-go Gassyo-zukuri เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมกดกโลก ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1919...

Takayama

สภาพภูมิประเทศ เขต Hida ตั้งอยู่ในจังหวัด Gifu ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศญี่ปุ่น สภาพโดยรวมมีหุบเขาแคบชันทอดเป็นแนวยาว และมีหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง Takayama เป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นอาณาบริเวณกว้างที่สุดในเขต Hida อีกทั้งสภาพอากาศในฤดูหนาวที่อุณหภูมิตอนกลางวันกับตอนกลางคืนมีความแตกต่างค่อนข้างมากก็เป็นลักษณะเด่น...