Hakuichi Hakuko-kan

 

 

 

Hakuko-kan เป็นสถาบันสอนหัตถกรรมแผ่นทอง Kanazawa แบบดั้งเดิม ผู้เข้าชมสามารถชมประวัติ วัฒนธรรม วิธีการผลิตของแผ่นทองได้ ทางสถาบันจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้แผ่นทอง เช่น สินค้าหัตถกรรม เครื่องสำอาง และอาหาร นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ส่งผ่านและติดแผ่นทองเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าชมด้วย

- ประสบการณ์ส่งผ่านแผ่นทอง:

เก็บ วาง และสร้างรูปร่างด้วยตะเกียบไม้ไผ่บนแผ่นกระดานหนัง 500 เยน (สำหรับ 10 นาที)

- ประสบการณ์ติดแผ่นทอง:

ติดแผ่นทองไปยังวัตถุ เช่น กระจกเงาพกพา และกล่องใส่อัญมณี 1800 เยน (สำหรับ 35 นาที) สถาบันรองรับได้สูงสุด 70 คน (ผู้เข้าชมเป็นกลุ่มต้องทำการจอง)