ศูนย์ศิลปกรรมของชาวเมือง Kanazawa

 

 

 

ศูนย์ศิลปกรรมของชาวเมือง Kanazawa ถูกใช้เป็นสถานที่ของกิจกรรมศิลปะสำหรับผู้อาศัย จุดเด่นอยู่ที่โกดังอิฐสีแดงที่เคยใช้เป็นโรงปั่นด้าย ผู้เข้าชมสามารถใช้สตูดิโอทั้งหมดรวมทั้งโรงละคร ห้องซ้อมดนตรี และสตูดิโอศิลปะ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อม การแสดงดนตรี การละคร วิจิตรศิลป์ และศิลปะกิจกรรมอื่นๆ ที่ศูนย์ก็ยังมีร้านอาหารด้วย