ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในสถานี JR คานาซาวะ ให้บริการข้อมูลหลากหลายประเภทแก่นักท่องเที่ยว โดยเน้นที่สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การช้อปปิ้ง และร้านอาหารในเมืองคานาซาวะเป็นหลัก
นักท่องเที่ยวยังสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในเมือง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณคางะและโนโตะ ทาคายามะและแหล่งมรดกโลกชิราคาวะโก โตเกียวและเกียวโต พร้อมทั้งวิธีเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้ได้อีกด้วย (KGGN)

รวมถึงมีบริการจัดส่งสัมภาระภายในวันเดียวกันและจำหน่ายตั๋วขึ้นรถบัสแบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในหนึ่งวันซึ่งเหมาะสำหรับใช้ท่องเที่ยวภายในเมือง (Yamato Transport Co., Ltd., HOKURIKU RAILROAD Co.,Ltd.)

*มีบริการให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแผนที่เมืองและแผ่นพับต่างๆ ในหลายภาษา