ตลาด Omi-cho

 

 

 

ตลาด Omi-cho กำเนิดขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 นับแต่นั้นมาตลาดแห่งนี้กลายเเป็นนแหล่งวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารพื้นบ้านของ Kanazawa เป็นเวลากว่า 280 ปี มีร้านค้ามากถึง 170 ร้าน รวมถึงร้านขายปลาจำนวนมากซึ่งจำหน่ายปลาและสัตว์ทะเลที่จับได้จากทะเลญี่ปุ่น ร้านขายผักซึ่งขายผักท้องถิ่นของ Kaga ร้านขายผลไม้ ร้านขายอาหารแห้งและผลิตภัณฑ์จากทะเล ร้านขายของชำ และร้านขายเสื้อผ้าข้างๆ ภัตตาคาร
ปู ปลา yellowtail และกุ้งขนาดเล็กจากทะเลญี่ปุ่น ซึ่งมีขายประมาณเดือนพฤศจิกายน คือสินค้าที่ได้รับการประเมินอย่างสูงเป็นพิเศษในญี่ปุ่น ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยที่พักและนักท่องเที่ยวมากมายในช่วงฤดูกาล
มีผู้เช่าสถานที่มากกว่า 10 ราย รวมไปถึงภัตตาคารและร้านขายยา ซึ่งเปิดให้บริการในอาคารที่ถูกปรับปรุงใหม่ชื่อว่า Omi-cho Ichibakan