พิพิธภัณฑ์ Ashigaru Shiryokan

 

 

 

บ้านของตระกูล Shimizu และ Kozai ซึ่งเป็นตระกูลนายทหารถูกสร้างขึ้นในบริเวณสถานที่นี้ ที่นี่ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ชีวิตที่เรียบง่ายของเหล่านายทหารที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ต่ำต้อยพร้อมลานบ้าน