เขต Naga-machi Buke Yashiki

 

 

 

ที่พักอาศัยของผู้ติดตามตระกูล Maeda แคว้น Kaga
Kanazawa คือเมืองแห่งปราสาทของแคว้น Kaga ปกครองโดยตระกูล Maeda จนถึงปี 1868 (เป็นเวลาประมาณ 280 ปี) หลังจาก Maeda Toshiie ย้ายเข้ามาอาศัยที่ปราสาท Kanazawa ในปี 1583 ที่พักอาศัยของ 2 ใน 8 ของผู้ติดตามคนสนิทของแคว้น Kaga ตั้งอยู่ในเขต Naga-machi ซึ่งซามูไร (กลุ่มชนชั้นทหารที่มีอำนาจในยุคศักดินา) ชั้นสูงและชั้นกลางอาศัยอยู่ เนื่องจากการมาถึงของยุคสมัยใหม่ ทำให้ลักษณะของที่พักอาศัยเกิดการ

เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ตรอกทางเดินและกำแพงโคลนของประตู nagayamon (ประตูบ้านซึ่งเรียงเป็นแถว) ยังคงรักษาไว้ซึ่งภาพบรรยากาศของวันเก่าๆ กำแพงโคลนทำจากหินและโคลนนำมาหล่อแล้วทำให้แข็งตัว หลังคาปกคลุมด้วยแผ่นไม้บางๆ แม้ว่าจะยังมีกำแพงโคลนที่มีอายุมากกว่า 100 ปี แต่กำแพงส่วนใหญ่นั้นมาจากการบูรณะ มีหิมะมากมายในฤดูหนาวของ Kanazawa เพื่อป้องกันความเสียหายของกำแพงโคลนในช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิที่หิมะละลาย เสื่อฟางข้าวที่เรียกว่า “komo” ถูกนำมาใช้ป้องกันกำแพงโคลนทุกปีในช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม คลอง Onosho ที่ไหลอยู่รอบเขตเมือง คือคลองที่เก่าแก่ที่สุดของ Kanazawa ซึ่งเป็นเส้นทาง

คมนาคมทางน้ำที่สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือมาสู่เมืองแห่งปราสาทนี้