บริเวณรอบ Korinbo, Kata-machi และ Naga-machi

เขต Naga-machi Buke Yashiki

Kanazawa คือเมืองแห่งปราสาทของแคว้น Kaga ปกครองโดยตระกูล Maeda จนถึงปี 1868 (เป็นเวลาประมาณ 280 ปี) หลังจาก Maeda Toshiie ย้ายเข้ามาอาศัยที่ปราสาท Kanazawa ในปี 1583...

หออนุสรณ์ Shinise

หออนุสรณ์ Shinise เป็นสถาบันที่บูรณะจากเภสัชกรรมจีน Nakaya (Nakaya Chinese Pharmacy) ก่อตั้งขึ้นในปี 1579 นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของร้านค้าแบบดั้งเดิมในยุค Edo ชั้นแรกใช้เป็นหน้าร้าน ชั้นที่สอง...

ที่พักของตระกูล Samurai Nomura

ซากปรักหักพังของตระกูล Nomura ก็เปิดสู่สาธารณะ ตระกูลมีการบริหารสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การปกครองของตระกูล Maeda เพดานในบ้านทั้งหมดทำจากต้น Cypress ญี่ปุ่น และ Fusuma-e...

Nagamachi Yuzenkan (ศูนย์ผ้าไหม Yuzen)

Nagamachi Yuzenkan แนะนำขั้นตอนการย้อมสี Yuzen ของ Kaga (เทคนิคของชุดกิโมโน) มีบริการพาเข้าชมศูนย์หัตถกรรม รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายชุดกิโมโน Yuzen ของ Kaga...

ศาลเจ้า Oyama Jinja

ศาลเจ้าสำหรับสักการะ Maeda Toshiie ถูกย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันในปี 1873 ประตูหลักมีลักษณะผสมผสานอย่างประหลาดของส่วนประกอบสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบพื้นเมืองของญี่ปุ่น จีน และยุโรป...

บ้านพัก Naga-machi Buke Yashiki Kyukeikan

สถาบันถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงโคลน มีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นที่พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งบริการล็อบบี้และห้องน้ำ
ไกด์อาสาสมัครจะอยู่ที่จุดนี้และพาผู้เข้าชมชม (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)...

พิพิธภัณฑ์ Ashigaru Shiryokan

บ้านของตระกูล Shimizu และ Kozai ซึ่งเป็นตระกูลนายทหารถูกสร้างขึ้นในบริเวณสถานที่นี้ ที่นี่ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ชีวิตที่เรียบง่ายของเหล่านายทหารที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ต่ำต้อยพร้อมลานบ้าน...

บริเวณรอบ Korinbo และ Kata-machi

บริเวณ Korinbo และ Kata-machi รวมถึงบริเวณใกล้เคียงคือย่านการค้าที่ดีที่สุดในเขต Hokuriku (จังหวัด Ishikawa จังหวัด Toyama และจังหวัด Fukui) และเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาเดินเลือกซื้อสินค้า...

ซากปรักหักพังตระกูล Takada

ประตู Nagayamon (ประตูรั้วบ้าน) ของบ้าน Takada ตระกูล Samurai ชนชั้นกลาง ได้เปิดสู่สาธารณะตั้งแต่ได้รับการบูรณะ
ประตู Nagayamon ประกอบด้วยห้องคนรับใช้และคอกม้า...