จุดท่องเที่ยวในคานาซาวะ

สวน Kenrokuen และรอบสวนปราสาท Kanazawa

บริเวณรอบ Korinbo, Kata-machi และ Naga-machi

บริเวณรอบสถานี Kanazawa, Musashigatsuji และ Owari-cho

บริเวณรอบ Higashiyama และ Utatsuyama

บริเวณรอบ No-machi, Tera-machi, Nodayama และ Kodatsuno

ชานเมือง Kanazawa