ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

■Kanazawa เป็นเมืองหลวงของจังหวัด Ishikawa ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแผ่นดินหลักประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้สุดของเมืองติดกับภูเขาและบริเวณเหนือสุดของเมืองติดกับทะเลญี่ปุ่น อาณาเขตของเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ Saigawa และแม่น้ำ Asano สำหรับสวนปราสาท Kanazawa และสวน Kenrokuen (หนึ่งใน 3 สวนที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง และมีย่านการค้าล้อมรอบ (Korinbo, Kata-machi, Musashi และสถานี Kanazawa)
เมือง Kanazawa มีประชากร 459,000 คน (ในเดือนเมษายน 2011) และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจรวมถึงวัฒนธรรมของเขต Hokuriku (จังหวัด Toyama, Ishikawa และ Fukui) ในวันหยุด ย่านการค้าในเมืองนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเดินเลือกซื้อของจากส่วนต่างๆ ของเขต Hokuriku
นอกจากนี้ Kanazawa ยังเป็นเมืองชั้นนำด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวมากถึง 7 ล้านคนต่อปี เมืองนี้คือนครแห่งปราสาทที่ปกครองโดยผู้นำซึ่งมีอิทธิพลจากศตวรรษที่ 17 ถึงช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 เมือง Kanazawa ไม่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามหรือภัยธรรมชาติร้ายแรงใดๆ เลย เพราะเหตุนี้ เมืองKanazawa จึงคงไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ต่างๆ งานหัตถกรรมพื้นเมืองเก่าแก่ และศิลปะการแสดงพื้นเมืองได้เป็นอย่างดี
เขต Takaoka จังหวัด Toyama ที่เป็นจังหวัดข้างๆกัน ซึ่งเป็นที่ตั้งปราสาทที่ผู้ครองเมือง Kaga ไดเมียวที่ 2 Toshinaga Maeda เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ตามประวัติศาสตร์เมือง Nara องค์พระ Takaoka (Takaoka Daibutsu) ถูกนับเป็นหนึ่งในสามขององค์พระของประเทศญี่ปุ่น รองจาก Kamakura ซึ่งสามารถเดินทางจากKanazawa ด้วยรถไฟโดยใช้เวลา 40 นาที
รถไฟ Hokuriku Shinkansen (รถด่วนความเร็วสูง) จากกรุง Tokyo สู่ Kanazawa เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2015 และมีการคาดหวังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง Kanazawa ให้ดียิ่งขึ้นควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว
เมือง Kanazawa มีสภาพอากาศอบอุ่นเช่นเดียวกับเมือง Tokyo หรือ Osaka มีเพียงไม่กี่วัน ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง อย่างไรก็ตาม มีวันที่อากาศดีเพียงไม่กี่วันเท่านั้น และส่วนใหญ่มักจะมีหิมะตก

■อากาศในเมืองคานาซาวะมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และเป็นเมืองที่มีฝนตกมาก จนถึงมีประโยคที่ชาวเมืองกล่าวไว้ว่า ก่อนออกจากบ้าน ลืมปิ่นโตอาหารเที่ยงได้(ข้าวกลางวัน) แต่อย่าลืมเอาร่มไปด้วย . เราขอแนะนำให้คุณพกอุปกรณ์กันฝน เช่น ร่มตลอดเวลาเมื่อคุณออกไปเที่ยวข้างนอก

-อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 14.3 องศาเซลเซียส (ในปีที่สภาพอากาศปกติ)
-อุณหภูมิที่ร้อนที่สุด 35.8 องศาเซลเซียส (ปี 2011)
-อุณหภูมิที่ต่ำที่สุด -4.0 เซลเซียส (ปี 2011)
-จำนวนวันฝนตกภายใน 178.1 วัน ปี (ในปีที่สภาพอากาศปกติ)
-ค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 73% (ในปีที่สภาพอากาศปกติ)