ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร

Kenroku-en Garden / 21st Century Museum of Contemporary Art

Jardin Paul Bocuse / Café & Brasserie Paul Bocuse

  • เปิด:11:30 - last call 13:30, 17:30 - last call 20:00, (1F; 11:00 - last call 18:00)
  • ปิด:Apr. - Sep.; open everyday, Oct. - Mar.; Mondays
  • ที่อยู่:2-1-1 Hirosaka, Shiinoki Cultural Complex
  • โทร.:076-261-1161
Web

Kanazawa Station Area

Rengatei

  • เปิด:11:30 - 22:00 (last call 21:00)
  • ปิด:open everyday
  • ที่อยู่:1-1 Daiwa-machi, Kanazawa Citizen's Art Center
  • โทร.:076-263-3113
Web