ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร

Higashi Chayagai Area

Steak Rokkakudo

  • เปิด:11:00 - 15:00, 17:00 - 22:00
  • ปิด:Dec. 31st, Jan. 1st
  • ที่อยู่:1-38-27 Higashiyama
  • โทร.:076-252-5115
Web