ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร

Kanazawa Station Area

Menya Kamiyagura

  • เปิด:Mon. - Fri.; 11:00 - 15:00, 17:00 - 23:00, Sat. and Sun. and holidays; 11:00 - 23:00
  • ปิด:Thursdays
  • ที่อยู่:17-13 Motogiku-machi

Other Area

Kanazawa Nohko-chuka-soba Shinsen

  • เปิด:Mon. - Fri.; 11:00 - 15:00, 17:30 - 23:00, Sat. and Sun. and holidays; 11:30 - 22:30
  • ปิด:irregular
  • ที่อยู่:4-7-1 Sainen-machi

Other Area

Kanazawa Miso Ramen Hide

  • เปิด:Mon. - Sat.; 11:00 - 23:00, Sun. and holidays; 11:00 - 22:00
  • ปิด:irregular
  • ที่อยู่:Mori-no-sato 3-233