ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร

Kenroku-en Garden / 21st Century Museum of Contemporary Art

Sushi-koma KENROKUEN-TEN branch

  • เปิด:11:00 - 15:00 (last call 14:30)
  • ปิด:Tuesdays (Open if Tue. falls on a holiday)
  • ที่อยู่:2-20 Kenroku-machi
  • โทร.:076-262-0072