เมืองที่สร้างโดยซามุไร

สวนปราสาท Kanazawa

กลิ่นอายที่ล้อมรอบคุณ

ขนมหวานญี่ปุ่น

ทุกฤดูกาลมีสีของตัวเอง

4 ฤดูกาล ในคานาซาวะ

ความสวยงามบนท้องถนน

พิพิธภัณฑ์ Ashigaru Shiryokan