ฤดูใบไม้ผลิ

 

 

 

ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม)

ชมดอกซากุระบาน (ต้นซากุระออกดอก): ต้นเดือนเมษายน

ชาวญี่ปุ่นรับรู้ถึงการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิผ่านการออกดอกของต้นซากุระ ต้นซากุระสามารถพบได้ทั่วไปใน Kanazawa เมื่อต้นซากุระทุกต้นออกดอกพร้อมกันในเดือนเมษายนของทุกปี ถนนสายต่างๆ จะถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีชมพู และผู้คนจะยิ้มอย่างตื่นเต้นพร้อมกับออกไปชมภาพดอกซากุระบาน
สวน Kenrokuen เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา สิบวัน ในช่วงที่ต้นซากุระออกดอก ดอกซากุระจะเรืองแสงหลังพระอาทิตย์ตก ดั้งนั้นผู้คนจึงสามารถมาชมดอกซากุระในเวลากลางคืนได้อีกด้วย
ประตู Ishikawamon ของปราสาท Kanazawa ริมฝั่งใกล้สะพาน Asanogawa Ohashi และ Mt. Utatsu คือจุดหลักๆ ในการชมภาพดอกซากุระบาน ผู้คนสามารถเดินเล่นรอบบริเวณเหล่านี้ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับดอกซากุระในฉากของสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ต่างๆ