ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 

 

 

 

จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

ชื่อเมือง Kanazawa ซึ่งมีความหมายว่า หนองน้ำแห่งทองคำ มีต้นกำเนิดมาจากตำนานที่เล่าขานกันว่า ชาวนาผู้หนึ่งนามว่า Imohori Togoro ล้างผงทองลงไปในหนองน้ำ มีอีกตำนานที่กล่าวว่าชื่อเมืองนี้มีต้นกำเนิดมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสวน Kenrokuen ในปัจจุบัน แต่เดิมเรียกว่า Kanazawago และ Kanazawanosho ในอดีต

ประมาณช่วงกลางของศตวรรษที่ 16 ชาวพุทธนิกาย Ikko ได้ก่อตั้งรัฐบาลศาสนาขึ้นใน Kanazawa ปี ค.ศ. 1583 Maeda Toshiie ลูกน้องคนสนิทของ Hideyoshi Toyotomi ผู้ปกครองแผ่นดินทั้งหมด ได้เข้ามาที่ปราสาท Kanazawa ตระกูล Maeda ปกครองเมือง Kaga (จังหวัด Ishikawa ในปัจจุบัน) สืบต่อกันมากว่า 14 รุ่น เป็นเวลา 300 ปี

ในช่วงเวลานี้ ตระกูล Maeda มีฐานะเทียบเท่ากับไดเมียวลำดับ 2 (ผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจมากตามระบบศักดินา) ต่อจากท่านโชกุน Tokugawa (ผู้ปกครองส่วนกลาง) มีการนำรายได้หลักของตระกูลซึ่งขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวข้าวมาทำประโยชน์เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการศึกษา สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาของตัวเลขวัฒนธรรมพื้นบ้านชั้นสูง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานหัตถกรรม (เช่น แผ่นทองของ Kanazawa และ Kaga Yuzen) งานที่ต้องใช้ความละเอียดลึกซึ้ง (เช่น ประเพณีชงชา และละคร Noh) และวัฒนธรรมด้านการทำอาหาร (เช่น การปรุง Kaga และของหวานญี่ปุ่น) วัฒนธรรมและกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนยุคสมัยของประเทศญี่ปุ่นในสมัย Meiji (ตั้งแต่ปีค.ศ. 1868) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของเมือง Kanazawa ถูกทิ้งห่างโดย Tokyo และ Osaka เพราะเหตุนี้ Kanazawa จึงเปลี่ยนจากเมืองผู้นำขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น กลายเป็นเมืองธรรมดาในเขต Hokuriku เมือง Kanazawa รอดพ้นจากภัยสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้น ถนนสายประวัติศาสตร์จึงสามารถอยู่ร่วมกับเขตของการพัฒนา ซึ่งรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยได้เป็นอย่างดี