พิธีชงชา (ชาโด)

 

 

 

ชา-โน-ยุ (ชาโด) ได้รับเริ่มต้นในช่วงสมัย มุโรมาจิ ( 1336 - 1573 ) ในช่วงสมัย เซนโคะคุ ( 1467 - 1568 ) ชาโด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับซามูไร การชงชาเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีและพลังอำนาจของนักรบซามูไร. เป็นที่ต้อนรับและให้ความบันเทิงกับแขกที่มาเยือนด้วย

ขุนนางอันดับต้น, มาเอะดะ โทชิเอะ ได้ศึกษา ต้นฉบับการชงชา จาก เซน โนะ ริคิว เช่นเดียวกับ โอดะ อุระคุไซ ,และได้มีการช่วยพัฒนาการชงชาในอาณาจักรคะงะ. ขุนนางอันดับที่ 3 มาเอะดะ โทชิซึเนะ ได้เชิญมาเพื่อศึกษาชาโด จาก เซน โซชิสึ (เซนโซ) โรงเรียนการชงชา อุระเซนเกะ. ในะขณะนั้นโรงเรียนการชงชา อุระเซนเกะ มีความรุ่งเรืองมากในอาณาจักรคะงะ. และในช่วงที่ขุนนางอันดับที่ 5 มาเอะดะ สึนาโนริ ได้เข้าการปกครองคานาซาวะ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปรวมทั้ง ช่างฝีมือต่างๆ ก็ได้เพลิดเพลินกับขนบธรรมเนียมพิธีชงชาด้วยเช่นกัน.

ทุกวันนี้ในคานาซาวะ มีผู้คนมากมายที่เรียน ต้นฉบับพิธีชงชา ที่โรงเรียนชงชา อุระเซนเก, เอ็นชู และโชวะ. และตามสถานที่โบราณ, สวนญี่ปุ่นต่างๆ ก็มีการจัดพิธีชงชากันตลอดทั้งปี

เชิญเข้าชมร้านและเข้าร่วมกิจการด้วยกัน