วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ในคานาซาวะ

คางะ โฮวโชว โนห์

ไปคานาซาวะ ชมการแสดง ศิลปะโนห์

ในคานาซาวะ คนมักจะพูดกันว่า “ศิลปโนว์ ตกลงมาจากฟ้า” ซึ่งหมายถึง การที่ชาวสวนทำงานบนยอดไม้ก็มักจะร้องเพลงโนว์กันเอง เป็นการบ่งบอกได้ว่าศิลปโนว์ไม่ได้เล่นแต่เฉพาะ นักรบซามุไรกับพวกนักการค้าเท่านั้น...

โอซาชิคิ

สนุกสนานไปกับการแสดง เกอิชา ได้อย่างเต็มที่ ที่ แถบ ฮิงาชิ,นิชิ, คาซึเอะ ในตำบล ชายะ .

บ้านเกอิชามีลักษณะเด่นของหน้าต่างไม้ระแนง เป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่มีเสนห์ซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี เกอิชาในคานาซาวะ ยังคงรักษาพิธีการและวัฒนธรรมจากรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่สมัยศักดินา....

โกโต - ซังเกน

การเล่นดนตรีญี่ปุ่น

ในช่วงระหว่างสมัยเอโดะ (1630-1867) ส่วนใหญ่ ภรรยา , ลูกสาวของนักรบซามูไรจะเรียน โกโต (ขิมซี่ปุ่น) ละ ซังเกน (ซอสามสาย) ซึ่งในทุกวันนี้ ก็ยังมีนักเรียนผู้หญิงบางส่วนที่เรียนดนตรีโบราณญี่ปุ่น...

พิธีชงชา (ชาโด)

ชา-โน-ยุ (ชาโด) ได้รับเริ่มต้นในช่วงสมัย มุโรมาจิ ( 1336 - 1573 ) ในช่วงสมัย เซนโคะคุ ( 1467 - 1568 ) ชาโด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับซามูไร การชงชาเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีและพลังอำนาจของนักรบซามูไร....