ผักสวนครัว คะงะ

 

 

 

ผักแบรนด์คานาซาวะที่ผ่านการรับรอง

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาหารคะงะ นั่นคือ ผักคะงะ ซึ่งมีทั้งหมด 15 ชนิด และได้เริ่มทำการเพาะปลูกครั้งแรกในปี 1945 (หรือก่อนหน้านั้น) ในเมืองคานาซาวะทั้งหมด. ยกตัวอย่างเช่น ผักใบสีเขียวและสีม่วง (คิงชิโซะ) และฝักทองสีแดง พันธุ์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคานาซาวะเลยก็ว่าได้. ผักเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและเป็นอาหารพื้นบ้านของคานาซาวะด้วยเช่นกัน