อาหาร

การทำอาหารแบบ Kaga

Kanazawa อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมากมายหลายชนิด เช่น ข้าวที่ปลูกบริเวณที่ราบลุ่ม Kaga ผักของ Kaga น้ำคุณภาพดีจากภูเขา Hakusan รวมถึงปลาและสัตว์น้ำนาๆ ชนิด ที่จับจากทะเลญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองในเขต Ono เทคนิคการทำอาหารขั้นสูงซึ่งได้รับการส่งเสริมจากตระกูล Maeda...

ซูชิ

ปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ในทะเลญี่ปุ่นจะรสชาติดีเป็นพิเศษในฤดูหนาว การห้ามจับปูในจังหวัด Ishikawa ถูกยกเลิกวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน และสามารถพบปูสีแดงเข้มได้ตามหน้าร้านในตลาด Omi-cho ใน Kanazawa ปูหิมะเพศผู้เรียกว่า “zuwaigani” และเพศเมียซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2 เท่าเรียกว่า “kobakogani”...

ผักสวนครัว คะงะ

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาหารคะงะ นั่นคือ ผักคะงะ ซึ่งมีทั้งหมด 15 ชนิด และได้เริ่มทำการเพาะปลูกครั้งแรกในปี 1945 (หรือก่อนหน้านั้น) ในเมืองคานาซาวะทั้งหมด. ยกตัวอย่างเช่น ผักใบสีเขียวและสีม่วง (คิงชิโซะ) และฝักทองสีแดง พันธุ์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคานาซาวะเลยก็ว่าได้....

สาเก (ไวน์ข้าวญี่ปุ่น)

เมือง Kanazawa ผลิตสาเก (ไวน์ข้าวญี่ปุ่น) คุณภาพดีมานานกว่า 400 ปี จากข้าวซึ่งเก็บเกี่ยวในที่ราบลุ่ม Kaga น้ำจากแม่น้ำ Saigawa และ Asanogawa ในฤดูหนาว สาเกมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 15% มีบริษัทผลิตสาเก 4 แห่งใน Kanazawa ซึ่งทั้งหมดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 100 ปี สาเกของเมือง Kanazawa...

ขนมหวานญี่ปุ่น

Kanazawa, Kyoto และ Matsue คือ 3 สถานที่ผลิตขนมที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ในสมัย Edo (ค.ศ. 1603 ถึง 1867) ตระกูล Maeda ส่งเสริมพิธีชงชา สิ่งนี้ได้พัฒนาร้านขายขนมซึ่งขาดไม่ได้ในพิธีชงชา ขนมหวานญี่ปุ่นทำด้วยเทคนิคขั้นสูงในการสะท้อนลักษณะธรรมชาติตามฤดูกาลจากวัตถุดิบ เช่น ข้าว...