เมืองที่สร้างโดยซามุไร

สวนปราสาท Kanazawa

กลิ่นอายที่ล้อมรอบคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร

ทุกฤดูกาลมีสีของตัวเอง

4 ฤดูกาล ในคานาซาวะ

ความสวยงามบนท้องถนน

บริเวณรอบ Korinbo, Kata-machi และ Naga-machi

สำรวจเมือง