เมืองที่สร้างโดยซามุไร

สวนปราสาท Kanazawa

กลิ่นอายที่ล้อมรอบคุณ

อาหาร

ทุกฤดูกาลมีสีของตัวเอง

4 ฤดูกาล ในคานาซาวะ

ความสวยงามบนท้องถนน

สวน Kenrokuen