เมืองที่สร้างโดยซามุไร

สวน Kenrokuen

กลิ่นอายที่ล้อมรอบคุณ

ขนมหวานญี่ปุ่น

ทุกฤดูกาลมีสีของตัวเอง

4 ฤดูกาล ในคานาซาวะ

ความสวยงามบนท้องถนน

สวนปราสาท Kanazawa